Metsätalous

Suomalaiselle maatilalle tyypillisellä tavalla tilaamme kuuluu olennaisena osana metsänkasvatus. Oma työ metsässä rajoittuu lähinnä taimikon ja uudistuspuuston raivauksiin, metsäteiden kunnossapitoon ja kaatuneiden runkojen keräilyyn. Tilakeskus lämpiää hakkeella, joka korjataan omista metsistä hakkuutähteiden, laholumppien ja pellonreunavesakoiden muodossa.

                              


Lämpökeskus 

 


Haketusta