Heinätuotanto

Erityisesti hevosille tarkoitettu säilöheinä viljellään Lounais-Suomen parhailla ja aurinkoisilla rinteillä jotka sopivat erityisesti heinäntuotantoon. Jo lohkon valinnasta lähtien kaikki viljelytoimenpiteet tähtäävät laadukkaan hevosheinän tuotantoon. Kosteita metsänreunapeltoja eikä ojitukseltaan toimimattomia lohkoja valita viljelyyn. Lohkon viljavuusanalyysin perusteella suoritetaan kasvuston lannoitus, ja siemenlajike ja – määrä valitaan erityisesti hevosheinän tuotantoon sopivaksi. Tällä hetkellä kasvustomme ovat timotei-ruokonataseoksia. Kasvustot uusitaan kolmen vuoden välein, joten rikkakasveja ei ole ja tuotettava nurmi pysyy puhtaana. Niittomurskaus ja pöyhintä suoritetaan erityisen huolella, jotta heinän arvokkaimmat, lehtevämmät osat eivät varise, eikä heinän joukkoon nouse multaa. Korjuuajankohta valitaan siten, että valkuaistaso on hevosille sopiva.

 
Pöyhintää

                                   

Kuulumme kolmen tilan yhteistyörenkaaseen, jolla on omistuksessaan koneketju, jolla säilöheinän korjuu suoritetaan. Korjuun vaiheet ovat:

 1. Niittomurskausajankohta valitaan kasvuston kehityksen perusteella ja odotettavissa olevien säätiedotusten tietoja seuraamalla. Sateen uhatessa ei heinää kaadeta.
 2. Pöyhintä suoritetaan kasvuston tarpeen mukaan hellävaraisesti 1–2 kertaa.
 3. Karhoitus suoritetaan välittömästi ennen paalausta keräämällä 8,8 metrin leveydeltä heinät yhteen karhoon.
 4. Paalaus tehdään kun kasvuston kosteus on laskenut yleensä 25-35 %:iin.Kanttipaalit ovat kooltaan 80x80x140 cm, ja paalista tehdään erittäin tiukka, jolloin sen paino on noin 350 kg.
 5. Välittömästi paalauksen jälkeen paalit kääritään muoviin. Kerroksia käytetään yli 20 kpl.
 6. Heti käärinnän jälkeen paalit siirretään varastokasaan, joka peitetään verkoilla lintujen tuhojen estämiseksi. Paaleissa alkaa käymisprosessi, jonka aikana happi kuluu pois paalin sisältä paalin säilymisen edistämiseksi. Tämä prosessi kestää n. 2-4 viikkoa, jona aikana paaliin ei kosketa.
 7. Seuraavan kerran paalia liikutellaan, kun se kuljetetaan asiakkaalle, lähialueelle traktorilla ja perävaunulla, pidemmälle matka tehdään kuorma-autolla jossa on nosturi.


 
Heinän kaatoaHeinän kaatoa


 
Paalausta, JokiniemiPaalausta, Jokiniemi

Kanttipaalatun säilöheinän ylivoima hevosen ruokinnassa:

 • Rehu on täysin pölytontä, seikka josta hevosten lisäksi hyötyvät hoitajat. Kosteassa kuivaheinässä eläviä homeita ei säilöheinässä ole.
 • Kanttipaalaimessa paalista saadaan mahdollisimman tiivis, jolloin paaliin jäävän hapen määrä on minimoitu.
 • Kanttipaali on ruokintavaiheessa helppo purkaa, se purkautuu ikään kuin ”siivuina”.
 • Paali voidaan varastoida ulkona, ja se säilyy myös ylivuotiseksi.
 • Säilöheinässä on mukana myös arvokas lehti, sitä ei ole liialla pöyhinnällä varistettu maahan.
 • Säilöheinän tuoksu on raikas ja sen maittavuus on hyvä.
 • Säilöheinä on tasalaatuista vuodesta toiseen.
 • Yhteistyökumppaneittemme avulla korjuualat ovat suuria, joten säilöheinän saatavuus on hyvä.

 


Heinäkasan tekoa